Dotační workshopy

Nyní, na jaře roku 2016, spouštíme první vlnu našich DOTAČNÍCH WORKSHOPŮ, zaměřených co nejpraktičtěji a nejsrozumitelněji na problematiku financování rozvojových projektů, resp. podnikatelských záměrů nejčastěji financovaných ze strukturálních fondů EU. Za naší bohatou praxi jsme nastřádali zajímavé poznatky a vytvořili z nich jedinečný vzdělávací modulární systém. Z každodenní praxe víme, jaké informace zajímají typického žadatele, na co potřebuje upozornit a jak vše může fungovat reálně v praxi. Vytvořili jsme tak "dotační abecedu", maximálně praktickou, efektivní a srozumitelnou. Sami se můžete přesvědčit na volně přístupných neformálních open meetincích.

Dne 25.5. jsme uspořádali první prakticky zaměřený dotační workshop na téma "Příležitosti pro zájemce o sociální podnikání", více info zde.

Poradenské zakázky

V rámci našich poradenských zakázek pracujeme v současnosti (jaro 2016) například na projektech:

  • Start-up ATABAU INNOVATION s unikátní technologií konstrukce ultranízkoenergetických a pasivních staveb. 
  • Start-up manufaktury BOHEMIA MOSAI vyrábějící nábytek s keramickou mozaikou typu "handmade".
  • Revitalizace lokality Jindřichovska na Bruntálsku, která patří do hospodářsky slabého regionu s charakterem sociálně vyloučené lokality. Základem řešení je příprava realizace inovačního projektu pro společnost MORAVA STAVBY v areálu typu brownfield. Sledovaným profitem pro našeho klienta je koncepčnost řešení s využitím kombinace souběhu podpor z několika různých programů. Součástí navrženého řešení je i založení sociální firmy a pro projekt se nám podařilo úspěšně najít i politickou podporu v osobě pana poslance Ladislava Velebného. Tento modelový příklad poradenské zakázky jasně dokumentuje, že styl naší práce popsaný zde na webu, nejsou jen prázdná slova a skutečně ho uplatňujeme i v praxi.
V rámci zapojení do rozvoje start-up ATABAU INNOVATION je naše firma exkluzivně pověřena pořádáním prezentačních a vzdělávacích akcí pro různé cílové skupiny (projekční kanceláře, stavební firmy, veřejnost) zaměřených na propagaci unikátní technologie ultranízkoenergetických a pasivních staveb.

DRÁBEK CONSULTING

"Kdy jste naposledy získali dotaci z EU?"