Nově od roku 2016 pořádáme PRAKTICKÉ DOTAČNÍ WORKSHOPY, jejichž smyslem je co nejvíce přiblížit dotační problematiku, resp. projektové financování "obyčejným žadatelům", a to v co nejsrozumitelnější podobě s mnoha praktickými tipy a zajímavostmi z naší více než dvacetileté praxe. Samozřejmostí jsou konkrétní případové studie a zajímaví hosté.


Při práci na konkrétním projektu nabízíme:

  • Celkové zhodnocení proveditelnosti Vašeho projektu (záměru)

  • Zajištění vhodného financování pro Váš projekt – možnosti, které se nabízejí
  • Zpracování žádostí o dotace z EU (OP PIK, OP ŽP, programy MPSV, IROP, PRV)
  • Zpracování podnikatelských záměrů (studií proveditelnosti)
  • Manažerská asistence při zařizování všeho potřebného
  • Příprava a administrace výberových řízení
  • Monitoring realizace projektu, zpracování průběžných etapových zpráv
  • Zpracování žádostí o platbu

V rámci naší poradenské činnosti jsme do současnosti zprostředkovali dotace a granty na inovační a rozvojové projekty našich klientů v celkové výši 0,6 mld. Kč.

DRÁBEK CONSULTING

"Kdy jste naposledy získali dotaci z EU?"